Skip to content

SHTOJCË PËR SOFTVERIN REVIT

MODELET E KOMPANISË PRIHODA - SHTOJCË PËR SOFTVERIN REVIT

Kemi krijuar një shtojcë Model Maker (për krijimin e modelit). Ju mund ta përdorni në softverin Revit për projektimin e sistemeve të kanaleve tekstilore. Dosjet e softverit Revit mund ti eksportoni në softverin tonë AirTailor ku mund të përfundoni dizajnin duke rregulluar madhësitë, ti përcaktoni modelet e shpërndarjes së ajrit, duke shtuar materiale për montim dhe detajet tjera. Dizajnin e përfunduar mund ta importoni përsëri në softverin Revit. Lejonani ta përgatim një zgjidhje të përshtatshme për ju.

Lejonani të përgatisim një zgjidhje të personalizuar për ju