Skip to content

PMSRE - MATERIALE RECIKLUESE

KANALET E TEKSTILIT DHE DEFUZORET JANË TE BËRË NGA MATERIJALI 100% I RECIKLUAR

Kanalet e tekstilit të prodhuar nga materialet e recikluara janë të ngjajshme në pamje dhe funksionim me kanale të zakonshme të fabrikuara nga materialet e zakonshme. 

Ndryshimi është se kanalët e tekstilit të recikluar përbëhen nga fije poliesteri të prodhuara nga shishet PET të përdorura. Etiketa REPREVE për materialin e recikluara tregon se produktet tona janë në përputhje me principet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Shishet e plastikes të që merren gjatë procesit të sortimit të mbeturinave shtypen, pas asaj hiqen përzjerjet e padëshiruara dhe pastaj shkrihen. Grisja e përfituar rrotullohet për të krijuar lëngë sintetik.

Benefitet për mjedisin

Gjdo m² i materialit PMSre, i tekstileve tona nga reciklimi, zvogëlon sasin e 13 shisheve plastike të përdorura. Për një difuzor tekstili me gjatësi 10 m dhe diametër 630 mm, nevojiten 257 shishe plastike. Na dërgoni një pyetje dhe ne do ju informojmë për sa shishe PET mund të zvogëloni mbeturinat në vendin e hedhur, në deti ose në lumenj.

100% materialet e recikluara nga mbeturinat e përdorura
Kursimi i energjisë për 66%
Kursimi i ujit për 50%
Zvogëlimi i emetimeve të gazrave me 34%

Faktorë tjerë nga të cilët përfiton mjedisi

METODA E MIKROPERFORIMIT QË E KEMI ZHVILLUAR VETË:

Ventilatorët që shtyejn ajrin nëpër tekstil konsumojnë më pak energji për shkak të humbjes së presionit në tekstil me mikroperforacion i cili mbanë më pak ndotje
Niveli i ulët dhe më i lirë i filtrimit zbret konsumimin e energjisë së ventilatorëve që përdoret për të mposhtur humbjen e presionit të filterit.
Kursimi i energjisë dhe kohës që shfrytëzohet për zëvendësimin dhe larjen e sistemit për shkak të ndotjes më të ngadaltë

BARABARËSIT (EKUALIZATORËT) PRIHODA

Konstrukcioni i hapur zvogëlon humbjen e presionit dhe parandalon akumulimin e pluhurit në krahasim me sita tradicionale

 

 

KURBAT INOVATIVE

Të përberë nga segmentet e gjata, kanë humbje të ulët të konsiderueshme të presionit

 

Specifikacionet:

Siguriia kundër zjarrit B-s1, d0 EN ISO 13501-1: 2003, është në përputhje me UL (NFPA 90a)
Ngurtshmërija optimale
E përshtatshme për zona të pastëra - nuk lëshon grimca sipas standardit ISO 14644-1: klasa 4
Mirëmbajtje e thjeshtë
Garancioni 10-vjeçar
Lejonani ta përgatitmi një zgjidhje të personalizuar për ju.