Skip to content

Prihoda Art – sa interesant është bërë ventilimi!

April 4, 2022

Ventilimi nuk duhet të jetë i mërzitshëm!  Teknologjia e ngjyrosjes së pëlhurave, Prihoda Art u jep kanaleve tona tekstile një…

Kanalet e tekstilit dhe ventilimi në magazina

April 20, 2022

Nuk është e lehtë të arrihet ajrimi adekuat në magazina. Transportimi i sasive të mëdha të ajrit nëpër hapësira të…

Ventilim i mirë – mësim cilësor

June 12, 2023

Çfarë e pengon ajrosjen e mirë në shkolla? Ajrosja e mirë e hapësirës mori rëndësi me përhapjen e pandemisë Covid.…

Ventilimi në spitale – higjienë dhe rehati

March 13, 2023

Pastërti pa mundim Ventilimi i spitalit paraqet një sfidë shumë specifike. Kërkesat e spitaleve dhe objekteve të tjera të kujdesit…

Ventilimi i zonës së shitjeve: një përvojë më e mirë e blerjeve me kanalet e tekstilit nga Prihoda

January 9, 2023

Imagjinoni që keni shkuar në pazar. Sapo hyni në hapësirë, ndiheni të rrethuar nga ajri mbytës dhe i ndenjur. Një…

Inovacioni Prihoda: grykë të rregullueshme

November 28, 2020

Situata: Shpërndarja e ajrit nuk mund të përcaktohet gjatë procesit të projektimit ose është e nevojshme të rregulloni shpërndarjen e…

Kanalet e tekstilit në praktikë

December 17, 2020

Kanalet dhe difuzorët e tekstilit Prihoda përfaqësojnë një instrument universal për shpërndarjen e synuar të ajrit. Zbatueshmëria e tyre është…

Kanalet e tekstilit Prihoda në praktikë – zgjidhje të përshtatura për nevojat tuaja

March 10, 2022

Zbatueshmëria e kanalet e tekstilit Prihoda është shumë e gjerë dhe ne mbulojmë objekte të qëllimeve të ndryshme si restorante,…

Pse të zgjidhni kanalet e tekstilit?

March 22, 2022

Sistemet e kanaleve të tekstilit ofrojnë disa përparësi mbi sistemet tradicionale. Çmimi është një avantazh i rëndësishëm i sistemit të…