Skip to content

MATERIALET

Gjatë prodhimin të kanaleve tona tekstilit, ne japim rëndësi të madhe cilësisë së materialeve që përdorim. Gjithmonë kushtojmë vëmendje të madhe cilësisë së materialeve të përdorura dhe përdorim tekstil të veçantë të pranueshëm për shpërndarjen e ajrit.

Materialet tona kanë pësuar një proces zhvillimi të gjatë për të arritur vlera sa më të larta të përdorshmerisë dhe estetikes. Llojet individuale janë projektuar në mënyrë që të përshtaten me karakteristikat dhe kërkesat e veçanta te kërkuara të llojeve të ndryshme të hapësirave.

KANALET E TEKSTILIT

Kanalet e tekstilit mund të kenë me prerje të ndryshme, madhësi dhe gjatësi të ndryshme brenda një gamë teknike të vërtetë. Projektimi përfundimtar gjithmonë bazohet në kërkesat e klientit.

 

REZISTENCË E LARTË NDAJ ZJARRIT

Tekstilet tona Prihoda PMI / NMI / PSI janë miratuar në përputhje me standardin evropian EN 13501-1 dhe gjatë testimin kanë arritur rezultate të shkëlqyera. Tekstilet Prihoda janë klasifikuar me shenjën B-s1-d0, që tregon rezistencë të shkëlqyer ndaj zjarrit, emetim të ulët tymi dhe asnjë pikë plastikë të shkrirë. Tekstilet Glass (NME) janë pajisur me kërkesat e klasës A. Tekstilet Classic dhe Premium (PMI / NMI / PMS) janë gjithashtu në përputhje me normat amerikane UL 723.

 

RRËZIMI I PAKONSIDERUESHËM I PIKAVE TË FIBRËS

Duke pasur parasysh që përdorim fije të pandërprera, produktet tona mund të përdoren në hapësira të pastëra deri në klasën ISO Class 4. Testet laboratorike të pavarura kanë treguar që nuk ka rrëzim të pikave të fibreve gjatë përdorimit.

 

EFEKTI ANTISTATIK

Tekstilet tona Premium (PMI / NMI) dhe Durable (NMR) janë të përziera me fibra të karbonit largojnë çdo ngarkesë elektrike në sipërfaqen e tekstilit.

 

EFEKTI ANTIBAKTERIAL

Duke falënderuar trajtimit të veçantë të tekstilit, garantojmë që asnjë bakterie nuk mund të mbijetojë në tekstilet tona Premium (PMI / NMI) dhe Durable (NMR). Ky trajtim mbetet efektiv edhe pas larjeve të shumëfishta. Testet për standardet evropiane tregojnë që efektiviteti i trajtimit nuk zvogëlohet edhe pas dhjetra larjeve, çka na mundëson të ofrojmë garancion dhjetëvjeçare për këto produkte nëpërmjet kërkesave minimale të mirëmbajtjes (shih pikën e ardhshme).

 

MIRËMBAJTJA E THJESHTË

Tekstilet tona të prodhuara me fije të pa-ndërprera parandalojnë me efikasitet akumulimin e ndotjeve nga ajri i furnizimit. Në një mjedis normal, ajri çlirohet përmes perforimeve në difuzor dhe kanaleve i mbetet relativisht i pastër nga brenda. Ata nuk kërkojnë mirëmbajtje shtesë përveç heqjes së pluhurit nga jashtë, ndërsa larja është e nevojshme vetëm për arsye higjenike ose estetike.

 

PAMJA E PNDRYSHUESHME

Falë teknologjisë së fijeve të pandryshueshme, pamja e tekstilit me kalimin me kalimin e kohës tonë nuk ndryshon si dhe pas larjeve të shpeshëta, në krahasim me materialet me fije të thjeshta. Tekstilet tona Premium, Classic dhe Recycled (PMI / NMI / PMS / NMS / PMSre / NMSre) mbesin estetikisht të këndshme edhe pas cikleve të mirëmbajtjes te shumëfishta.

 

CILA ËSHTË ZGIIDHJA JUAJ E NGJYRËS?

Shumica e materialeve tona janë të disponueshme në një gamë prej 9 ngjyrash standarde. Në dispozicion janë edhe ngjyra jo standarde (ngjyra të veçanta), por prodhimi i tyre kërkon një kohë më të gjatë të dorëzimit.

 

Lejonani të të përgatisim një zgjidhje të personalizuar për ju