Skip to content

SHPERNDARJA E AJRIT

ZGJEDHNI KANALET E TEKSTITILIT TË PROJEKTUARA SIPAS NEVOJAVE TUAJA TË VEÇANTA

HARRONI SHKUAJEN

Jeni i shqetësuar për klimën e pandrëgjeshme në dhomë ose shkuarjen që i shqetëson punonjësit tuaj? Jini në kërkim të një zgjidhje optimale për shpërndarjen e ajrit në ndërtesat industriale, supermarketet ose ndërtesat publike? Kanalet e tekstilit janë zgjedhja ideale për ju.

Kanalet e tekstilit dhe difuzorët mbulojnë gjithë gamën e kërkesave të rrjedhjes së ajrit që përdoren në praktikë. Me ndihmën e softuerit tonë, do të projektohet zgjidhja e ventilimit që përputhet saktësisht me nevojat tuaja.

KANALET E TEKSTITILIT DHE DIFUZORËT KANË 3 FUNKSIONE:

1.DALJA E AJRIT NGA KANALET E TEKSTITILIT

Ajri (V) I cili hyn në difuzor mund të dalë në një nga mënyrat e mëposhtme:

A/ MIKROPERFORIMI – thërrime të prera me laser në tekstil me madhësi 200 - 400 µm mikro

mikro

B/ PERFORIMI – thërrime të prera me laser në tekstil me diametër më të madh se 4 mm perfo

perfo
C/ GYPA E VOGËL E TEKSTILIT
mT
D/ GYPA E MADHE E TEKSTILIT
vT

2. KANALËT PËR TRANSFERIMIN E AJRIT

Kanalet e bëra nga materiale të padecueshme ose tuba të izoluara transferojnë ajrin drejt destinacionit, pa difuzion. Për ju, mund të projektojmë dhe të prodhojmë dega, lidhje dhe elemente të tjera të përshtatshme për çdo lloj situatash projektuese.

vedeniVzd-1024x434

3. HYRJA E AJRIT NË KANALE ME PRESION NEGATIV (DERIVIM)

Perforimet përdoren për daljen e ajrit.

Air-entry-1024x551
Lejonani të të përgatisim një zgjidhje të personalizuar për ju