Skip to content

MJETET PËR DIZAJNIM

DEFINIMI I SHPËRNDARJES SË AJRIT NË DETAJE MË TË VOGËLA

Propozimet e sistemeve tekstilore për shpërndarjen e ajrit bazohen në të njëjtin parim fizik si propozimet për kanale të bëra nga materiale të tjera. Dizajnerët përdorin mënjyrat matematikore dhe shpejtësinë e fluksit. Humbjet lokale të shtypjes në disa pjesë mund të ndryshojnë ndjeshëm nga kanale e bëra nga materialet e forta. Për përcaktimin e specifikave është përgjegjës prodhuesi.
Një dallim i madh është vetëm në propozimet e nevojave për parandalim e zonave me presion negativ dhe korrigjimi i fluksit të mundshëm të parregullt nga ventilatori. Ky nuk është një problem i madh në kanalin e fortë, por kur bëhet fjalë për tekstil, mund të shfaqen vibracione. Softueri Air Tailor zbulon vendet e rrezikshme në të gjitha tubat e shpërndarjes, megjithëse vlerësimi i ndikimeve të veçanta të caktuara varet nga përvoja e përdoruesit. Tekniku i kompanisë Příhoda, s.r.o. kontrollon çdo sistem individualisht para se të aprovohet prodhimi.

600+

përdorues të softuerit Air Tailor

70 000+

porosi të realizuara

500+

simulime CFD

moznosti_navrhu_airtailor

SOFTVER AIR TAILOR

Shihni si duket procesi i dizajnimit duke përdorur softverin tonë Air Tailor.

moznosti_navrhu_cfd-1024x697

SIMULIME CFD

Simulimet CFD japin një pamje reale të temperaturës dhe shpejtësisë së shpërndarjes së ajrit në hapësirë.

velocity_calculator

KALKULATOR I SHPEJTËSIE

Aplikacioni përdoret për llogaritjet bazike të shpejtësisë në kanale në bazë të fluksit të caktuar të ajrit dhe ndarjes. Gjithashtu ofron informacione për gamat indikatimit të fluksit të ajrit në bazë të caktimit të shtypjes. Shkarkojeni në telefonin tuaj celular.

REVIT-uvodni-foto-1024x574

SHTESA (PLUG IN) PËR REVIT

Shtesa Model Maker e kompanisë Prihoda e lehtëson dizajnimin e kanaleve tekstilore për përdoruesit e Revitit

Dërgoni kërkesën tuaj