Skip to content

PASTRIMI DHE MBAJTJA E KANALEVE TË TEKSTILIT

MIRËMBAJTJA E PASTËRTISË

Të gjitha kanalet tona të tekstilit dhe difuzorët janë të përbërë nga materiale cilësore dhe të rezistueshme pa shtesa në fibra natyrale. Përbërja e materialit shënohet në përshkrimin teknik të porosisë tuaj. Nëse difuzori/kanali përmban gumë, gërma ose thërrmues, ato pjesët të fiksuara duhet të hiqen para larjes.

ÇDO PROCEDURË E MIRËMBAJTJES DUHET TI RESPEKTON STRIKT EMBLEMAT E LARJES TË SHËNUARA NË ETIKETAT TË CILAT JANË TË QEPURA NË SECILEN PJESË VEÇANËRISHT.

udrzba_40-1-300x201

Të lahet në lavatriçe rrobash në një

temperaturë maksimale prej 40 °C,

veprim normal mekanik,

shpërlarje normale,

cikël normal i centrifugës.

 

udrzna_40_mirne-300x200

Veprimi mekanik i butë, 

shplarje me zbritje të temperaturës, 

centrifugim I lehtë, 

larje në lavatriçe e butë, 

temperatura maksimale 40 °C.

udrzba_rucni-300x200

Larja vetëm dorazi, nuk lejohet larje

në lavatriçe, temperatura maksimale 40 °C,

trajtojini butësisht.

udrzba_beleni-300x200

nuk lejohet të përdoret zbardhuesi

 

udrzba_nesusit-300x200

nuk lejohet trajtimi i produktit

ne robatharëse me rotacion 

 

udrzba_zehleni_110-300x200

të hekuroset me

temperaturë maksimale 110 °C

kujdes i veçant gjatë hekurosjes me avull

udrzba_nezehlit-300x200

hekurosja nuk është e lejuar;

nuk lejohet ekspozimi me avull dhe trajtimi me

avull

udrzba_chemicky_ne-300x200

nuk lejohet pastrimi kimik,

mos i hiqni njollat me tretje organike

udrzba_chemicky_ano-300x200

lejohet pastrimi kimik me perkloretilen 

dhe me të gjitha tretjet e përmendura me 

simboli F.

SI TË PASTROHET KANALI I TEKSTILIT:

Difuzorët shumë të ndotura duhet më se pari të pastrohen nga pluhuri me thithëse (me ajër nën presion ose me furçë të butë).

2. Difuzorët/kanalët e prodhuara nga tekstili: Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Light (PLS, NLS), Prihoda Recycled (PMSre, NMSre) Prihoda Durable (NMR), Prihoda Hydrophobic (NLW), të lahen në lavatriçe me detergjent industrial (dozim në përputhje me rekomandimin e furnizuesit) në 40 °C; rekomandojmë 400 rrotullime dhe shplarje intensive. Sipas niveleve të ndotjes, cikli i larjes mund të përsëritet ose mund të përdoret një detergjent më i fortë.

3. Difuzorët/kanalët e prodhuar nga tekstili: Plastic (NMF), Foil (NLF), Glass (NHE), Translucent (NMT) nuk mund të lëhen në lavatriçe. Ndotja zakonisht mund të pastrohet me thithëse, me leckë për dysheme ose ujë.

4. Nëse është e nevojshme gjatë larjes, në vendin e instalimit shtoni një dezinfektues. Produktet me kimikale ose dezinfektuesit nuk duhet të ndikojnë në tekstil (shih simbolet e larjes). Detergjentin duhet ta dozoni sipas rekomandimeve të furnizuesit.

5. Pas përfundimit të larjes, difuzori duhet te thahet mirë dhe pastaj të instalohet. Ajri që kalon përmes difuzorit mund të përdoret për tharjen e tekstilit.

6. Pluhuri siperfaqsorë (induktive) zakonisht mund të pastrohet lehtësisht me thithëse duke thithur direkt difuzorin e instaluar.
Lejonani ta përgatitmi një zgjidhje të personalizuar për ju.