Skip to content

STIMULIME CFD

APROKSIMIM I HOLLËSISHËM I FUNKSIONIMIT REAL

Simulimet CFD për të cilin përdoret softveri Fluent tregon një shfaqje reale të rrjedhës së ajrit në hapësirë. Sa më precize janë parametrat hyrëse, aq më të sakta do të jenë rezultatet. 

Është e rëndësishme të mirren parasysh të gjitha faktorët lokalë. Ne kemi dy licenca softverike dhe krijojmë stimulime për rastet më të kërkuara.

REZULTATET E PARAQITURA DINAMIKISHT PËRMES STIMULIMEVE STACIONARE

STIMULIMI CFD

CDF SALLA E KONFERENCËS

Lejonani ta përgatim një zgjidhje të përshtatshme për ju.