Skip to content

ТЕКСТИЛНИ КАНАЛИ

Текстилните дифузери претставуваат универзален инструмент за таргетирана дистрибуција на воздух во собата. Тие го покриваат целиот опсег на проток и дистрибуција на воздухот што се користи во пракса. Текстилните канали носат воздух до дестинацијата без дифузија и сите наши воздушни канали изработени се од специјално развиени, високо издржливи, полиестерски
тканини.

 

Текстилните канали имаат неколку имиња кои се користат во пракса; воздушни чорапи/ракави (air socks), текстилни дифузери, воздушни канали, платнени цевки или платнени канали, платнени вреќи, сошиени канали...

ТЕКСТИЛНИ КАНАЛИ

Текстилните канали можат да бидат со различни пресеци, различна големина и должина во рамките на реалниот технички опсег. Извршениот дизајн секогаш се заснова врз барањата на клиентите.

 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОЗДУХ

Текстилните дифузери овозможуваат слободно комбинирање на различни елементи на дистрибуција на воздухот, со што се опфаќа целиот опсег на протокот на воздух кој се користи во реалниот живот.

 

МАТЕРИЈАЛИ

Употребуваме специјално развиени полиестерски тканини кои поминале значаен развој, со цел да ја постигнат максималната корисна и естетска вредност.

 

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ

Воведовме неколку технички пронајдоци и подобрувања на пазарот. Поседуваме неколку патенти. Сите нови барања на клиентите ги доживуваме како можност за подобрување.

 

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Текстилните дифузери може да се перат во обични машини за перење на алишта. Етикетите за перење со соодветни симболи за одржување сошиени се по должината на патентот на секој дел од дифузерот. Целиот процес е многу едноставен и ефикасен.

 

ВЕК НА ТРАЕЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Нашите текстилни дифузери имаат долг век на траење. Не се склони кон корозија или друго пропаѓање на материјалот. За повеќето тканини даваме 10-годишна гаранција.

 

ИНСТАЛАЦИЈА

Во споредба со лимените канали, инсталацијата на текстилни дифузери е многу едноставна и брза. Нудиме многу опции за суспензија кои се погодни за различни видови на работа или простории.

 

Дозволете ни да подготвиме сопствено решение за Вас