Skip to content

PLUG IN ЗА СОФТВЕРОТ REVIT

МОДЕЛ НА КОМПАНИЈАТА ПРИХОДИ - PLUG IN ЗА СОФТВЕРОТ REVIT

оздадовме plug in Model Maker (за изработка на модели). Во Revit софтверот може да се користи за дизајнирање на систем на текстилни канали. Датотеките Revit може да ги изведете во нашиот софтвер AirTailor каде што можете да го завршите дизајнот со прилагодување на големините, одредување на шемите за дистрибуција на воздухот, додавање на материјали за инсталација и други детали. Готовиот дизајн можете повторно да го вчитате во софтверот Revit.

Дозволете ни да подготвиме приспособено решение за Вас