Skip to content

CFD СИМУЛАЦИИ

ДЕТАЛНА АПРОКСИМАЦИЈА НА ВИСТИНСКАТА ФУНКЦИЈА

Симулацијата на CFD за која се користи Fluent софтверот создава многу реален приказ на протокот на воздух во просторот. Колку се попрецизни влезните параметри, тоа резултатот ќе биде попрецизен. Важно е да се земат предвид сите локални фактори. Имаме две софтверски лиценци и создаваме симулации за најзахтевните случаи.

ДИНАМИЧНО ПРИКАЖАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СТАЦИОНАРНА СИМУЛАЦИЈА

CFD СИМУЛАЦИИ

CFD КОНФЕРЕНЦИСКА САЛА

Дозволете ни да подготвиме приспособено решение за Вас