Skip to content

Prihoda Air Tailor

СОФТВЕР ЗА ДЕТАЛНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПРОЕКТИ

Со користење на нашиот сопствен софтвер за дизајнирање Air Tailor, ние можеме брзо и прецизно да дизајнираме дури и најсложени текстилни системи, вклучувајќи ги сите детали кои се потребни за нашите понуди и производство. Нашите програмери континуирано работат на неговото подобрување. Вклучува пресметки на загуби на притисок и брзина на протокот на воздух, спецификации на сите елементи за дистрибуција на воздух и пресметки за ниво на бучава. Резултатите се претставени графички во форма на просторни проекции

СОФТВЕР AIR TAILOR:

Погледнете како изгледа процесот на дизајнирање со помош на нашиот софтвер

ШТО НИ Е ПОТРЕБНО

Податоци потребни за точни предлози

yes2

Цртежи/скици на соба

yes2

Вид на употреба

yes2

Проток на воздух

yes2

Пре притисок

yes2

Собна температура

yes2

Температура на влезниот воздухот

yes2

Големина и вид на спојот

yes2

Барање за брзина на работната површина

yes2

Противпожарна заштита, хигиенски и други посебни барања

yes2

Барања за боја и мотиви

ШТО ЌЕ ДОБИЕТЕ

Резултат на софтверот Air Tailor

yes2

Детален цртеж на текстилниот систем, вклучувајќи ги сите димензии и

yes2

височини на точки

yes2

Тип и спецификации на тканината

yes2

Tip raspodjele zraka

yes2

Понуда на цена

yes2

Слика на протокот на воздух

yes2

Параметри на бучава

yes2

Односи на притисок во системот

Дозволете ни да подготвиме сопствено решение за Вас