Skip to content

НАШИ ИНОВАЦИИ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ

ПОВЕЌЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ВО ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ВОЗДУХОТ

Воведовме неколку технички ИНОВАЦИИ и ПОДОБРУВАЊА на пазарот. Поседуваме неколку ПАТЕНТИ (во понатамошниот текст "ПП" или "патент на компанијата Приходи”). Во повеќето случаи наведени подолу, ние сме и понатака единствената компанија која ги испорачува овие иновации.

proc_kondenzace-2-2

МИКРОПЕРФОРАЦИИ (ПП)

Насочени дупки со дијаметар помал од дебелината на тканината се дизајн кој го патентираше компанијата Příhoda s.r.o. Тие обезбедуваат голем број на предности кога се користат за површински проток на воздух со мала брзина.

proc_kondenzace-2-2

ТЕКСТИЛНИ ЏЕБОВИ ЗА КОНТРОЛА НА ВОЗДУХОТ

Текстилните џебови се користат за балансирање на насочувањето на воздухот што тече низ перфорациите. Одлуката е донесена врз основа на комбинација од два воздушни протока со слична движечка сила. Протокот од последната дупка во редот, се насочува под одреден агол со помош на текстилниот џеб и го балансира насочувањето на воздухот од перфорациите.

proc_kondenzace-212-2

SQUAIRETEX® (ПП)

Рамни дифузери инсталирани во спуштени тавани не мора да бидат изработени од лим; нашата палета на SquAireTex дифузери е целосно соодветна алтернатива. Покрај тоа, можете да изберете било која боја или мотив.

proc_kondenzace21-2-2

ТЕКСТИЛНИ МЛАЗНИЦИ

Ултразвучно поврзани млазници со дијаметри од 20 до 40 mm се одлични за да се постигне поголем досег на проток. Во однос на пластичните млазници, значително се поотпорни на оган и имаат подобра издржливост на каналот.

proc_kondenz1ace-2-2

КАНАЛИ СО НЕГАТИВЕН ПРИТИСОК (ОДВОД)

Нашата патентирана затегнувачка конструкција ни овозможува да произведуваме правоаголни пресечни канали кои исто така може да се користат и за одвод.

DSC_2487-1-1024x683

СПИРАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ ХЕЛИКС

Во внатрешноста на дифузерот се вметнува метална спирала покриена со тканина. Таа помага во постојано одржување на цилиндрична форма и истегнување на тканината. Делови од Хеликс со должина од пет метри, се прикачени на патентите кои ги поврзуваат поединечните делови на каналот. Спиралата може лесно да се расклопи за целите на одржување. Исто така е направена за повеќето видови на суспензија. Потребното истегнување на тканината се постигнува со затегнувачи вградени во профили и слепи прирабници.

dwq

ТЕКСТИЛЕН ЗАТВАРАЧ (ПП)

Првиот текстилен затварач на пазарот се користи за привремено затворање на одделот или дел од каналот.

21

ИЗОЛИРАНИ И ДВОЈНИ КАНАЛИ (ПП)

За да се спречи формирање на кондензација на површината на каналот и намали загубата на топлина или ладење, произведуваме изолирани или двојни канали со слој на воздух во средината.

fee

МЕМБРАНСКИ ДИФУЗЕР

Мембранскиот дифузер комбинира две сосема различни методи за дистрибуција на воздух. Мембрана изработена од лесна и непропустлива тканина вшиена е хоризонтално во центарот на дифузерот. Наизменично ја покрива едната или другата половина од дифузерот. Кога се загрева, мембраната ја покрива горната половина од дифузерот, а воздухот поминува низ серија дупки, во насока на спуштање, кон работната површина. Кога ќе се олади, мембраната ја покрива долната половина на дифузерот. Ладниот воздух поминува низ микроперфорациите кои се наоѓаат во горната половина на дифузерот и полека, без непријатна промаја, се влеваат во работна површина.

ДРУГИ ОПЦИИ, ДЕТАЛИ И СПЕЦИЈАЛНОСТИ

Прилагодлива должина – Должината може да се менува за време на монтирањето

 

Прилагодлив агол – Аголот може да се менува за време на монтирањето

 

Прилагодлива перфорација – Контрола на протокот на воздух

 

Еквилизатори – Намалување на турбуленциите на протокот на воздух

 

Пригушувачи – Изедначување на статичкиот притисок

 

Амортизер на удар – Отстранување на ефектот на проток на воздух на крајот на дифузерот