Skip to content

ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОЗДУХ

ИЗБЕРЕТЕ ТЕКСТИЛНИ КАНАЛИ ДИЗАЈНИРАНИ СПОРЕД ВАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ

ЗАБОРАВЕТЕ НА ПРОМАЈАТА

Загрижени сте поради неурамнотежената клима во просторијата или промајата која ги вознемирува вашите вработени? Барате оптимално решение за дистрибуција на воздухот во индустриски постројки, супермаркети или јавни згради? Текстилните канали се идеален избор за Вас.

Текстилните канали и дифузерите го покриваат целиот спектар на достигнувања во областа на протокот на воздух, што се користи во пракса. Со помош на нашиот софтвер ќе дизајнираме решение за вентилација за да одговара точно на Вашите потреби.

ТЕКСТИЛНИТЕ КАНАЛИ И ДИФУЗЕРИТЕ ИМААТ 3 ФУНКЦИИ:

1. ИЗЛЕЗ НА ВОЗДУХОТ ОД ТЕКСТИЛНИ КАНАЛИ

Воздухот (V) што влегува во дифузерот може да излезе на кој било од следниве начини:

A/ МИКРОПЕРФОРАЦИЈА – ласерски исечени дупки во ткаенината во големина од 200 – 400 µm

mikro

B/ ПЕРФОРАЦИЈА – ласерски исечени дупки во тканината со дијаметар поголем од 4mm

perfo
C/ МАЛА ТЕКСТИЛНА МЛАЗНИЦА
mT
D/ ГОЛЕМА ТЕКСТИЛНА МЛАЗНИЦА
vT

2. КАНАЛИ ЗА ПРЕНОС НА ВОЗДУХ

Канали изработени од непропустливи материјали или изолирани цевки го носат воздухот до својата дестинација, без дифузија. За Вас, можеме да дизајнираме и произведуваме вилушки, спојници и други елементи погодни за сите видови проектни ситуации.

vedeniVzd-1024x434

3. ВЛЕЗ НА ВОЗДУХ ВО КАНАЛИ СО НЕГАТИВЕН ПРИТИСОК (ОДВОД)

Перфорациите се користат за одвод на воздухот.

Air-entry-1024x551
Дозволете ни да подготвиме сопствено решение за Вас