Skip to content

АЛАТКИ ЗА ДИЗАЈН

ДЕФИНИЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОЗДУХОТ ДО НАЈМАЛИ ДЕТАЛИ

Предлозите за текстилни системи за дистрибуција на воздух се базираат на истите физички принципи, како и предлозите за канали направени од било кој друг материјал. Дизајнерите ги користат истите математички релации и стапки на проток. Локалните загуби на притисок на некои делови може значително да се разликуваат од каналите направени од тврди материјали. Одредување на нивните спецификации е одговорност на производителот. Единствена голема
разлика е во предлозите и потребата да се спречат области со негативен притисок и корекција на можниот нерамномерен проток од вентилаторот. Тоа не е голем проблем во цврст канал, но кога станува збор за тканина, може да се појават вибрации. Софтверот Air Tailor определува ризични места во сите дистрибутивни линии, иако проценката на одредени посебни влијаниа зависат од искуството на корисникот. Техничарот на компанијата Příhoda, s.r.o., го проверува секој систем поединечно пред да го одобри за производство.

600+

корисници на софтвер Air Tailor

70 000+

завршени нарачки

500+

CFD симулации

moznosti_navrhu_airtailor

СОФТВЕР AIR TAILOR

Погледнете како изгледа процесот на дизајнирање со помош на нашиот софтвер Air Tailor.

moznosti_navrhu_cfd-1024x697

CFD СИМУЛАЦИИ

Симулациите на CFD даваат реална слика за температурата и брзината на дистрибуција на воздухот во просторот.

velocity_calculator

КАЛКУЛАТОР НА БРЗИНА

Апликацијата се користи за основни пресметки за брзината во каналот врз основа на поставениот проток на воздух и пресек. Исто така ќе ви овозможи информации за индикативни опсези на проток на воздух врз основа на поставениот пре притисок. Превземете ја на вашиот мобилен телефон.

REVIT-uvodni-foto-1024x574

REVIT PLUG IN ЗА REVIT

Моделот Maker plug in од компанијата Прихода, на корисниците на Revita им го олеснува дизајнирањето на текстилните канали.

Испратете ни го вашето барање