Skip to content

Prihoda inovacije: podesive sapnice

Situacija: Distribucija zraka se ne može odrediti tijekom procesa dizajniranja ili je potrebno prilagođavati distribuciju zraka tijekom rada.

Rješenje: Prilagodljive velike sapnice

Osnovne karakteristike velikih sapnica:
Velike sapnice koriste se za distribuciju zraka na najvećim mogućim udaljenostima. Ovisno o statičkom pritisku i razlikama u temperaturi, doseg sapnica može biti više od 20 m.

Osnovne karakteristike podesivih sapnica:
Podesive sapnice su izrađene od dva prstena od nehrđajućeg čelika pričvršćenih na vanjskom dijelu ravnog dijela sapnice. Pri tome, jedan prsten se nalazi na početku sapnice, a drugi na kraju. Prstenovi su povezani prilagodljivom vezicom. Smjer u koji je sapnica usmjerena se mijenja promjenom pozicije vezice uz rub prstena te povećavanjem dužine omče vezice. Prstenovi i vezica su skriveni ispod dodatnog sloja tkanine.

OSNOVNE PREDNOSTI

 

  • Jednostavna i precizna mogućnost podešavanja smjera strujanja zraka
  • Mogućnost mijenjanja struje zraka tijekom rada
  • Veliki domet struje zraka
  • Perivo u običnoj mašini za pranje rublja

 

Podesive sapnice:

  • Dimenzije > 80 mm
  • Prilagodljivost do 30° u bilo kojem smjeru
  • Jačina strujanja se može podešavati prigušnicom