Skip to content

CFD SIMULACIJE

Detaljna aproksimacija stvarne funkcije

CFD simulacija za koju se upotrebljava softver Fluent stvara vrlo realističan prikaz protoka zraka u prostoru. Što su precizniji ulazni parametri, to će rezultat biti točniji. Važno je uzeti u obzir sve lokalne čimbenike. Mi posjedujemo dvije softverske licence i stvaramo simulacije za najzahtjevnije slučajeve.

Dinamički prikazani rezultati stacionarne simulacije

CFD simulacija

CFD konferencijska dvorana

Dopustite da pripremimo prilagođeno rješenje za vas