Skip to content

Tekstilni kanali već se godinama koriste u industriji hrane, koja čini veliki dio Prihodinih poslova. Postrojenja prerade hrane trebaju zadovoljiti specifične uslove  hlađenja, a jedini način uvođenja velike količine vazduha bez velike brzine ispuštanja je putem tekstilnih kanala. Velika površina koju pokrivaju tekstilni kanali u fabrikama hrane omogućava ravnomjernu distribuciju zraka u često vrlo velike prostore.

Fabrike hrane takođe trebaju zadovoljavati visoke higijenske standarde, zbog čega su tekstilni kanali idealan sistem ventilacije jer se jednostavno skidaju i čiste. Naime, peru se u normalnoj mašini za rublje, nakon čega se mogu jednostavno ponovno postaviti.

Prihodini tekstilni kanali su isto tako posebni po tome što zadovoljavaju standarde za čiste sobe, što znači da ne otpuštaju vlakna tokom upotrebe i time ne predstavljaju rizik od kontaminacije.